Biz Kimiz?

Biz, veri analitikleri ve iş zekasının sağladığı faydaların herkes tarafından ulaşılabilir olması için çalışıyoruz.

Sezgilerimize ne kadar güvenirsek güvenelim kritik konularda karar verirken «bilmek» isteriz. İşletmemizde olanlar hakkında «en önemli bilgilere» ve «zamanında» sahip olsaydık vereceğimiz kararlar daha isabetli sonuçlar ortaya çıkarırdı kuşkusuz.

Bu nedenle, işletmenin her seviyesinde veriye erişim ve anlayış sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Verilerin gücünden faydalanmanın, sadece büyük kuruluşlar için değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler için de mümkün olduğuna inanıyoruz. Amacımız, veri analitiği ve iş zekası çözümlerimiz aracılığıyla işletmelerin verilerini daha iyi anlamalarını, daha hızlı karar almalarını ve sonuç olarak daha başarılı olmalarını sağlamak.

Veri analitiği ve iş zekası alanında uzman ekibimiz, işletmelerin karmaşık veri kümelerini anlamalarına ve bu verilerden anlamlı içgörüler elde etmelerine yardımcı oluyor.

hakkimizda 11

Vizyon

smartyCubes olarak vizyonumuz, her ölçekteki işletmenin verinin sağladığı güçten yararlanarak daha verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına liderlik etmektir.

about us vision img 2
about us mission img 2

Misyon

smartyCubes olarak misyonumuz, işletmelerin veri analiz yeteneklerini güçlendirmek ve veriye dayalı karar almayı teşvik etmek suretiyle iş dünyasına değer katmaktır.

Kullanıcı odaklı çözümlerimizle veri analitiğini demokratikleştirerek herkesin veriden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve işletmelerin başarılarını artırmak için çalışmaktayız.

Değerlerimiz

deger 1

İş hayatının en üst etik standartlarını benimseriz

İş yapış şeklimizde dürüstlük, şeffaflık ve sorumluluk esastır. İş hayatının en yüksek etik standartlarını benimseyerek, her zaman doğru olanı yaparız. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı dürüst ve adil davranırız. Yasalara ve kurallara tam uyum sağlarız ve iş ahlakına bağlı kalarak çalışırız.

deger 2

Tüm paydaşlarımızın mutluluğu için çalışırız.

Çalışanlarımızdan müşterilerimize, tedarikçilerimizden topluma kadar tüm paydaşlarımızın mutluluğunu ve memnuniyetini ön planda tutarız. Adil ve şeffaf ilişkiler kurarak, karşılıklı güvene dayalı bir ortam oluştururuz. Çalışanlarımızın iş tatminini ve gelişimini destekler, müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefleriz.

deger 3

Sürekli iyileşmeye inanırız.

İş yapış şeklimizi sürekli olarak gözden geçirir ve geliştirmeye inanırız. Hatalarımızdan ders çıkararak, sürekli olarak kendimizi ve iş süreçlerimizi iyileştirmek için çaba sarf ederiz. Yeniliklere açık bir yaklaşımla, en iyi uygulamaları takip eder ve daima daha iyi olma yolunda ilerleriz.

deger 4

Olaylara farklı açılardan yaklaşırız.

Farklılıklara ve çeşitliliğe değer veren bir yaklaşımla, olaylara birden fazla bakış açısından bakarız. Fikirlerin çeşitliliğinden güç alarak, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretiriz. Herkesin fikirlerine saygı duyar ve katılımcı bir ortamda ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yaparız.

deger 5

İçinde yaşadığımız dünyaya saygılıyız.

Çevremize ve doğaya duyduğumuz saygı, iş yapış şeklimizi ve kararlarımızı belirler. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi yürütür ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu taşırız.